«No poop in my cornflakes, please»

Kristoffer Grøv bildeEller kanskje er det nettopp det vi trenger? Skal vi tro Kristoffer Grøv og Hias, er dette et godt alternativ til sammenligning med konkurrentene i gjødselmarkedet.  

Da Kristoffer Grøv kom til Innlandet fra Trondheim hadde han med seg en mastergrad i geografi der grønn omstilling innenfor anleggsbransjen var tema. Dermed var han en høyaktuell kandidat for flere av innlandsbedriftene som hadde bærekraftige prosjekter på sin agenda. 

Noe han absolutt ble utfordret på da hans første oppgave ble å kartlegge markedsmulighetene for Hias bærekraftige produksjonsløsning for utvinning av fosforproduktet Struvitt, samt bruksområde for produktet. 

Konkurrerer mot gruvedrift 

— Struvitt er jo ikke noe nytt i seg selv. Utfellingen av produktet gjøres i både Danmark og Nederland, men vi er det eneste renseanlegget i Norge, så vidt jeg vet, som har planer om å felle ut Struvitt, forteller Kristoffer. 

Struvitt er blant annet kjent for å være et effektivt gjødslingsprodukt og blir utvunnet hos Hias gjennom en krystalliseringsprosess fra avløpsvann. Og det er nettopp her Hias sin prosess utmerker seg særlig innenfor det bærekraftige markedssegmentet. 

— Fosfor er jo et grunnstoff og er grunnleggende for alt liv på jorda, både for mennesker og dyr. Dessverre er det en begrenset ressurs som forskerne mener vi kan gå tom for. Når dette skjer er det uenigheter om, men de enes om at det ikke er en kontinuerlig kilde, forteller Kristoffer, og viser til lyspunktet ved Hias krystalliseringsprosess. 

— Det som er bra med fosforproduktet til Hias er at de gjenvinner en begrenset ressurs fra noe man i utgangspunktet anser som avfall, og feller det ut som Struvitt. Et produkt som vi kan sette tilbake til kretsløpet igjen i forbindelse med for eksempel matproduksjon, sier Kristoffer.   

Til sammenligning utvinnes fosfor flere steder i verden i dag gjennom gruvedrift. Hovedsakelig i Marokko og Kina, der flere geopolitiske utfordringer utgjør helhetsbildet og bærekraftig drift ikke er et fokus. 

— Hvis vi da får realisert og solgt vårt Struvittprodukt i markedet vil det bidra inn mot flere av FNs bærekraftsmål og redusere andelen råvare man behøver å ta ut fra fosfor, sier Kristoffer. 

Fra avløp til matbord 

Allerede i vår gjennomførte Hias tre ulike testfaser innenfor tre ulike markeder. Testforsøkene ble da gjennomført hos en ferdig-plen-produsent, på en golfbane og en fotballbane. 

Han viser til at deres fokus i sammenheng med valg av partnere og marked også tenker sirkulær økonomi. Noe som resulterte i at Kristoffer og teamet han jobbet i ekskluderte enkelte markeder fordi de ikke var bærekraftige nok. 

— Hvorfor var dette fokuset så viktig for dere? 

— En del av grunntanken ved bærekraft handler om sirkulær økonomi, altså det å sette en ressurs tilbake i kretsløpet og få utnyttet den på nytt igjen, noe som utvinning av Struvitt fra avløpsvann er. Så dette er jo absolutt miljømessig bærekraftig, samt sosialt og økonomisk gunstig hvis man får et modent bærekraftsfokusert marked og produksjon av produktet. Det som er utfordringen i dag, er at det finnes rammebetingelser som begrenser bruken. For eksempel kan man ikke benytte produkter som stammer fra avløpsvann i økologisk jordbruk per dags dato, men dette håper vi skal endres i løpet av 2021, og da kan vi forhåpentligvis sette i gang et testforsøk i større skala som går på matproduksjon, sier Kristoffer, som er spent på om produktet med tiden kommer til å slå an i markedet. 

Ønsker du å lese mer om prosjektet kan du finne mer informasjon om det her: