«Fremhev det dere er gode på»

Inga Hoberg Sørensen er trainee i BDO. Hun poengterer at bevisstgjøring og involvering av ansatte er en viktig faktor for å lykkes med bærekraftsarbeid.  

— Klarer bedriften din det, kan gevinsten bli betydelige konkurransefortrinn om bedriften hevder seg i sjangeren, sier hun.
Inga er siviløkonom med særlig interesse for samspillet mellom mennesker, tall og teknologi i organisasjoner. Det siste året har hun vært trainee hos BDO der hun har rådgitt bedrifter som er i startfasen av sitt bærekraftsarbeid. 

Ikke en engangsinnsats

—Jeg jobber primært med kunnskapsheving internt og som rådgiver på kundeprosjekter, sier Inga, som synes det er spennende å også følge virksomhetene som BDO arbeider med på veien mot målet om å gjøre bærekraft en vesentlig del av sin strategi og utviklingsplan. 

Hun viser til at det er flere fallgruver man må forberede seg på, men at disse kan omgås om man er tydelige og transparente i sin kommunikasjon om arbeidet internt i virksomheten. Samtidig er arbeidet med bærekraft en kontinuerlig prosess der man hele tiden lærer, og fallgruvene er en del av denne prosessen. 

— Det som kan være en utfordring med å involvere alle i organisasjonen, er at det er veldig varierende hvor mye engasjement, kunnskap og interesse folk har rundt bærekraft. Utgangspunktet til de ansatte er veldig forskjellig. For mange er temaet uhåndterlig og forvirrende, og det kan være vanskelig å forstå hvor man skal begynne. Da er det viktig å poengtere at bærekraftsarbeid er en kontinuerlig prosess, ikke en engangsinnsats, sier Inga.  

Særlig utfordrende kan det være å forestille seg at bærekraft også kan være relevant for virksomheter som i utgangspunktet er lite bærekraftige både i drift og i det de produserer. Hvordan kan til eksempel olje- og gassindustrien utgjøre en forskjell? 

— Det som er viktig å huske på er at disse bedriftene ofte kan utgjøre en stor forskjell ved å gjøre ganske små endringer. Det er naturlig nok også viktig å forkynne til de ansatte at alle monner drar, hvis alle bedrifter gjør litt hver for seg, gjør de mye sammen, sier Inga. 

Hvor skal man begynne? 

— Hvilke faktorer må være tilstede for at en bedrift skal lykkes med bærekraftsarbeidet? 

— Involvering av de ansatte er er viktig for å få gjennomslagskraft. Videre er det en suksessfaktor at bedriftens innsats knyttet til bærekraft skal være relatert til den kjernevirksomheten bedriften driver med. Når man fremhever bedriftens styrker og spisskompetanse, finner man gjerne det eller de områdene der den kan utgjøre størst forskjell. En slik styrkebasert tilnærming som er tett knyttet mot forretningen gjør arbeidet mer engasjerende, kjent og relaterbart for medarbeiderne. Dette kan igjen være med på å bryte ned barrierer og usikkerhet knyttet til introduksjon av bærekraftsmål i organisasjonen. Når bærekraftsbegrepet blir knyttet til allerede kjente begrep man tar i bruk i arbeidshverdagen, blir bærekraft gjerne mer håndterbart og enklere å begripe for den enkelte, forklarer hun. 

Selv startet BDO sitt eget bærekraftsarbeid med en spørreundersøkelse til alle medarbeidere, der de spurte om hvilke mål den ansatte mente passet BDO best. Deretter ble det arrangert workshops med representanter fra alle regioner i Norge der innspill rundt BDO og bærekraft ble gitt til beslutningstakerne. Styret valgte så på bakgrunn av disse innspillene hvilke mål BDO skulle fokusere på i egen drift.  

— Vi erfarer at involvering av de ansatte er en klar fordel med tanke på å etablere engasjement og få implementert målene i alle deler av organisasjonen. Dette skaper bevissthet og øker kompetansen blant de ansatte, forteller Inga. 

Hennes beste råd til de som nå er i startfasen av bærekraftsarbeidet sitt er å kartlegge dagens situasjon. 

— Det er essensielt å avdekke og kartlegge virksomhetens nåværende situasjon. Hvor er dere i dag og hvordan kan dere enklest komme dit dere ønsker å være? Kartlegg også bedriftens styrker og svakheter, og fremhev det dere er gode på – det er mest sannsynlig her dere enklest kan gjøre størst forskjell. Og som tidligere nevnt er det å involvere så mange som mulig så tidlig som mulig også en viktig faktor for å få mest mulig effekt ut av innsatsen man legger i bærekraftsarbeidet helt fra start, råder Inga. 

Ønsker du er vite mer om hvordan du kan gå fra ord til handling i din virksomhet, kan du finne mer informasjon om emnet her.