TrendInns adventskalender – Luke 1: Faktabasert bærekraft med Hexagon Ragasco

Hexagon Ragasco er en verdensledende produsent av kompositt-gassbeholdere til LPG (liquified petroleum gas), med mer enn 20 millioner beholdere i bruk verden over. Selskapet har jobbet strategisk med LCA i flere år, og fikk i 2020 publisert sin første EPD for produktfasen.  

Men hva snakker vi egentlig om når vi sier LCA og EPD? 

LCA står for Life Cycle Assessment, og kalles på norsk «livsløpsanalyse». Det er en anerkjent og faktabasert metode for å vurdere et produkt eller produktsystem sin totale miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. Livsløpsanalysen tar for seg ulike faser gjennom et produkts livsløp, og inkluderer produktfase (product stage), konstruksjons/installasjonsfase (assembly stage), bruksfase (use stage) og sluttfase (end of life stage). Ofte snakker vi om global oppvarming (oppgitt i kg CO2-eq) i forbindelse med en LCA, men den tar også for seg andre typer miljøpåvirkning som forsuring, eutrofiering, forbruk av ressurser med mer. 

EPD står for Environmental Product Declaration, og kalles på norsk «miljødeklarasjon», selv om betegnelsen EPD gjerne brukes også i Norge. En EPD er et dokument som er tredjeparts-verifisert, og som skal legge fram transparent og sammenlignbar informasjon om et produkts miljøprestasjon innen de ulike fasene som er beskrevet ovenfor. Både LCAen som ligger til grunn, og selve EPDen er basert på internasjonale standarder. Det er EPD-Norge som publiserer alle EPDer på markedet i Norge. Hexagon Ragasco sin EPD gjelder så langt for produktfasen, altså fra råvareutvinning, transport til fabrikk, produksjon og til slutt transport til havn i Oslo. Målet er å publisere en EPD for hele livsløpet til beholderen. 

Se hele videoen for å få mer informasjon om hvordan livsløpsanalyser kan brukes i praksis. Kanskje du til og med får plukket med deg noen tips? Nedenfor får du enda litt mer informasjon om Hexagon Ragasco sitt arbeid med faktabasert bærekraft. 

Hvordan kan informasjonen fra en livsløpsanalyse brukes videre i bærekraftsarbeid? 

«Den siste livsløpsanalysen endte opp som en EPD. Der parametriserer vi alle faktorer, og dermed kan vi hele tiden beregne hvordan ulike endringer i en prosess vil kunne påvirke miljøbelastningen vår. Dermed kan vi gjennom en LCA-kalkulator bruke faktorene aktivt for å ta gode strategiske beslutninger framover.» Margrethe Skattum, Leder for forskning og bærekraft ved Hexagon Ragasco 

Hvorfor vil vi vite hva som er miljøbelastningen vår gjennom verdikjeden? 

En LCA vil gi deg detaljert kunnskap om hvor i livsløpet den største miljøbelastningen finnes. Dermed vil man også få faktabasert kunnskap om hvor det kan være lurt å legge inn en innsats i videre arbeid for å kunne oppnå vesentlige forbedringer.  

«Vi ser at 88% av CO2-fotavtrykket vårt kommer fra råvareproduksjon. Det var jo ganske overraskende i utgangspunktet, og da må vi se på hva vi kan gjøre med det. Vi kan drive leverandørutvikling, vi kan se på valg av leverandører, og vi kan se på hvor vi får råvarene fra. Vi ser for eksempel på sourcing ved å få HDPE (plast) fra Abu Dhabi kontra Sverige, eller glassfiber fra Kina kontra Norge. Vi ser på hvilken påvirkning utslippene vil få produksjonsmessig og transportmessig.» Margrethe Skattum, Leder for forskning og bærekraft ved Hexagon Ragasco 

For en bedrift som er fersk innen livsløpsanalyser, hvor bør man starte? 

«Man må inkludere hele bedriften og bygge en bærekraftsfokusert kultur i organsisasjonen. Alle må på jobb for bærekraft. Man vet ikke alltid hvor de store driverne er, så start med å engasjere folk. I tillegg er samarbeid med andre bedrifter som er litt mer drevne en fin måte å tilegne seg kunnskap. Produktmessig så er designdrevet utvikling veldig viktig. Lang levetid på produktet trumfer mye når vi ser på miljøpåvirkning.» Margrethe Skattum, Leder for forskning og bærekraft ved Hexagon Ragasco 

Les mer om Hexagon Ragasco og deres arbeid med bærekraft her