TrendInn holder ny workshop om bærekraft

TrendInn inviterer til årets workshop for medlemsbedriftene i Trainee Innlandet. Temaet for dagen er noe alle bedrifter har bruk for, nemlig bærekraftskommunikasjon. Arrangementet 31. mai er gratis for medlemsbedrifter i Trainee Innlandet. Workshopen tar plass i verdens høyeste trebygning, Mjøstårnet. Programmet er skapt av traineer i Trainee Innlandet.

Det sies ofte at vi alle må delta for at vi skal nå bærekraftsmålene. For bedrifter betyr det ofte å finne sin plass i målene. Etter det må de velge gode tiltak, forankre de i bedriften og kommunisere tiltakene på en slående måte til omverdenen. Seks medlemsbedrifter fikk mer innsikt i å velge mål og tiltak på domkirkeodden i fjor, i år vil deltakerne fra medlemsbedriftene få jobbe med de to siste. 

2021 måtte TrendInn sørge for at deltakerne holdt avstand på tvers av bedriftene, det er en begrensning vi tenker alle er glade for at vi ikke har i år. Det vil bli lagt vekt på mingling og erfaringsdeling på tvers av deltakerne i tillegg til oppgaveløsning. Deltakerne vil gå fra workshopen med ny innsikt i hvordan man kan ta egen intern og ekstern bærekraftskommunikasjon et steg videre. 

Nå går invitasjonene ut til alle medlemsbedriftene i Trainee Innlandet. Teamet i TrendInn ser frem til en gøy og lærerik workshop 31. Mai! 

Mer fra TrendInn

I desember slapp TrendInn sin julekalender om bærekraft. Se de fire episodene her:

Episode 1 – Faktabasert bærekraft med Hexagon Ragasco

Episode 2 – EUs taksonomi og bedriftssamarbeid med Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier

Episode 3 – Bedriftssamarbeid og bruk av nye teknologier med Graminor

Episode 4 – Avfallssortering, gjenvinning og ombruk med Sirkula