TrendInn Talks – Episode 1: Arbeidskultur og mangfold på arbeidsplassen 

Årets tema hos TrendInn er målrettet endring. I årets første episode av TrendInn Talks har traineene Anita Stovner og Marius Steinaa invitert med hver sin representant fra medlemsbedriften for å prate om arbeidskultur og mangfold på arbeidsplassen. I podcasten møter vi Terje Melheim som er fagansvarlig for medarbeider- og lederutviklingen i Moelven Industrier ASA og Torkel Aass som er HR-sjef fra Nammo Raufoss AS. De svarer blant annet på spørsmål om hvorfor de velger å ha så mange traineer og hvordan det er å ha et hovedsete på et lite sted i Innlandet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bak fra venstre: Terje Melheim, Torkel Aass, Marius Steinaa. Foran fra venstre: Ida Langdalen Kristiansen og Anita Stovner 

Nammo AS er et konsern innen forsvarsindustrien hvor kjernevirksomheten er produksjon og utvikling av ammunisjon, rakettmotorer og romfartsprodukter. Selskapet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og det finske selskapet Patria Oyj. Nammo Raufoss AS er et konsern innen forsvarsindustrien hvor kjernevirksomheten er produksjon og utvikling av ammunisjon, rakettmotorer og romfartsprodukter. Nammo Raufoss AS startet som Raufoss ammunisjonsfabrikker i 1896, men ble i 1995 splittet i to. Raufoss Automotive produserer i dag for bilindustrien, mens forsvarsindustrien fortsatte under NAMMO AS med et eierskap mellom den norske stat, den finske bedriften Patria Land & Arament Oy og det svenske konsernet Celcius AB.  

Moelven ble etablert i 1899 under navnet Moelven Brug AS. I 1987 ble selskapet omorganisert og Moelven Brug ble morselskap i et større konsern, det vi i dag kjenner som Moelven Industrier ASA. Moelven har over 30 produksjonsselskaper og eksporterer til over 40 land verden over, som gjør selskapet til en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggprodukter. Konsernet eies hovedsakelig av Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og Allskog.  

Moelven og Nammo ansetter årlig flere traineer gjennom ordningen Trainee Innlandet. Det første spørsmålet som ble stilt til Melheim og Aass var: «Hvorfor velger dere å ha så mange traineer?». Begge svarte entusiastisk. Melheim forteller: «Vi satser på traineer fordi de gjør oss bedre! Traineer kommer med ny kompetanse, og hvis vi i Moelven evner å legge til rette så vil disse traineene gi oss nye innfallsvinkler til de praksisene vi har i dag. Det gjør at vi rett og slett utvikler oss som organisasjon. Vi ønsker at våre traineer skal oppleve og bli en del av Ett Moelven hvor de tar ansvar, bidrar med engasjement, og utvikler seg og oss.” Moelven har også et eget traineeprogram som traineer fra Trainee Innlandet får muligheten til å bli med på. Aass la til: “Som en stor hjørnesteinsbedrift har vi et samfunnsoppdrag, så vi må bidra til å opprettholde en god traineeordning for hele Innlandet ”. Nammo Raufoss AS (NARA) har et veldig høyt trykk på traineer med teknisk utdannelse, hvor mange traineer blir med en gang satt inn i prosjekter eller produksjon, og kan komme med innspill eller eventuelle forbedringer. Det er en veldig stor trainee-kultur i NARA, som gjør at en ofte vil overlappe og jobbe med andre traineer innenfor forskjellige grener av bedriften i modulen(e) en har hos NARA.  

Industrikonsernene Moelven Industrier ASA og Nammo AS er to verdensomspennende bedrifter som har hovedsete på Innlandet. Vi tenkte det ville vært interessant hvordan det er å ha være kjent i ulike deler av verden, samtidig som å ha hovedsete på et lite sted på Innlandet. Nammo sitt hovedkontor er på Raufoss og Moelven sitt hovedkontor er på Moelv. Begge konsern er stolt over sin lange historie. Aass begynner med å si: “Det vi først og fremst er opptatt av er at vi er stolt av den ammunisjon-industrien og den historien vi har på Raufoss.” Det vektlegges fra begge parter at folk flest er egentlig ikke kjennskap til hva Nammo og Moelven egentlig driver med, men at de er med på å utvikle Innlandet.  Ved å være trainee i en bedrift er man med på å skape et mangfold, åpne for endringer og bidra til ny kompetanse. 


I denne episoden var vi så heldige som fikk låne utstyr fra Moelven. Vi vil gjerne takke Ida Langdalen Kristiansen for god hjelp med oppsett av studio og produsering av lyd og video.