TrendInn Talks – Episode 2: Hvordan tenke annerledes rundt rekruttering og kompetanse i et arbeidsmarked under press?

Utviklingen i samfunnet skjer raskere enn noen gang, og dette påvirker også presset i arbeidsmarkedet. Hvordan skal vi egentlig sørge for at vi klarer å holde tritt med det økende behovet for arbeidskraft? I episode 2 av TrendInn Talks 2022 har vi invitert Marte Ringstad Holte, HR-Manager i Eika Forsikring, og Aksel Edvardsen, Endringsrådgiver i Ikomm. De forteller om hvordan deres bedrifter har tenkt litt annerledes når det gjelder det å tiltrekke seg, og å holde på kompetanse i sine bedrifter. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Fra venstre: Aksel Edvardsen, Marlene Sørensen Horvli, Marte Ringstad Holte

Trainee-ordning som rekrutteringsverktøy? 

Eika Forsikring er en svært aktiv medlemsbedrift i Trainee Innlandet. De har hatt hele åtte traineer fra forskjellige bakgrunner og kompetanseområder som har gjennomført sine moduler i bedriften, og fem av disse har senere blitt ansatt i faste stillinger. Dette er noe av grunnlaget for at Eika Forsikring kunne smykke seg med tittelen “Årets Traineebedrift” for 2022. Marte sier at de først var spente på hva de kunne få ut av medlemskapet i Trainee Innlandet, men at de nå har klart å skape solskinnshistorier og bygget opp gode erfaringer ved å ta imot og bruke traineer i sin bedrift.  

Vi merker at vi må steppe opp. Vi har blitt gode på å ta imot nye medarbeidere. Vi tør å bli utfordret av ung arbeidskraft som kanskje tenker litt annerledes, som kommer rett fra skolebenken og har med seg en annen bakgrunn enn vi som har vært i forsikringsbransjen i mange år.  

Marte trekker også frem at ved å hente inn personer rett fra skolebenken finner de personer som ikke allerede er formet av erfaringer fra arbeidslivet, og at dette gir fordeler når man har en trainee inne til en modul.  

Vi får inn et kompetansepåfyll som er helt ferskt, som vi tar med inn [i bedriften]. Traineene er i en posisjon der de ikke er formet etter alt for mange erfaringer fra arbeidslivet. Når vi får inn en trainee, så får vi muligheten til å få testet ut kandidaten og ser ofte at dette er noen vi ikke ønsker å gi slipp på – noe som da gjerne ender i fast ansettelse. 

Når så mange traineer blir tilbudt fast stilling etter endt modul, kan man på mange måter se på bruk av trainee-ordningen som et velfungerende rekrutteringsverktøy.  

Kan vi finne gull i utenforskapet?  

Ikomm hadde nylig besøk av statsministeren for sin satsing på det de kaller Ikomm Academy. Dette er et initiativ som går ut på at Ikomm, i samarbeid med NAV, henter inn dyktige folk uten formelle kvalifikasjoner med særlig interesse for IT. Disse kandidatene blir tilbudt et intensivt kursopplegg og praksisperiode med hensikt å få disse ut i jobb. Aksel, som har tatt del i utviklingen av Ikomm Academy forteller at de forsøker å bygge en grunnmur av kompetanse for de kandidatene som blir valgt ut, og viser til at denne modellen er svært effektiv til å hurtig øke kompetansenivået. 

Vi har nå kjørt tre runder med Ikomm Academy, der vi har hatt inne 20 kandidater til sammen fra NAV. Dette er et svært krevende opplegg, så vi har hatt noe frafall. Av de 13 som har fullført treningsopplegget har samtlige fått seg jobb og arbeider i IT-bransjen i dag.   

Aksel understreker at det er en stor glede å jobbe på denne måten, og at de gjennom Ikomm Academy har klart å utvide Ikomms utviklingsavdeling på et innlandsrealistisk budsjett.  

Fleksibilitet og kreativitet i fremtidens arbeidsmarked? 

Vi lever i et samfunn i stadig utvikling, hvor endringene skjer hyppig og endringstakten viser ingen tegn til å minske. I et fremtidig arbeidsmarked mener Marte at fleksibilitet er viktig for å tiltrekke seg attraktive kandidater, men også for å være en attraktiv arbeidsplass. 

Jeg tror at vi må være fleksible slik at man kan møte kandidaten der de er i livet for å finne en god balanse mellom jobb og hjem. Her tror jeg vi må utfordre oss selv mye mer enn det vi har gjort, og kan ta med oss de erfaringene som vi har gjort under pandemien.  

Aksel trekker frem kreativitet som et viktig element for fremtidens arbeidsmarked. Endringstakten og den teknologiske utviklingen fører til at de små oppgavene fort blir tatt over av data og maskiner, og at arbeidstakere i fremtiden vil sitte igjen med mye mer komplekse problemstillinger.  

Jeg tror at vi kommer til å gå inn i kreativitetens gullalder. Kreativitet og problemløsning vil bidra til å se ting på nye måter. Dette betyr at vi kommer til å gå over i en mye mer skills-basert organisering av arbeidslivet.  

Aksel forsetter ved å si at denne typen kunnskap ikke nødvendigvis er avhengig av hvilken type skole man har gått på eller hvilke papirer man har. I denne typen arbeid er det lett å bevise at man kan noe, og lett avsløre om man ikke kan noe.  

Marte legger til at tilrettelegging for kreativitet på arbeidsplassen kan gjøres ved å sørge for at man har det fint på jobb, har et hyggelig miljø og sosiale arenaer på arbeidsplassen.  

Å legge til rette for sosiale arenaer, og legge til rette for kreativiteten er viktig, og her finnes det masse gull å hente frem for bedriftene. Vi må sørge for at det er stas å være på jobb, i tillegg være fleksible nok til å komme med individuelle tilpasninger der det er behov.