Bakgrunn​​

Gjennom mer enn 20 år har Trainee Innlandet vist at man kan få til veldig mye gjennom samarbeid. TrendInn ble startet som et prosjekt året 2020 og er arenaen hvor Trainee Innlandet tar samarbeidet til et nytt nivå. TrendInn er en forkortelse for Trend Innlandet- med bakgrunn i at temaene vi skal presentere skal være aktuelle og relevante for både medlemsbedrifter og traineer på Innlandet.  

Vår hensikt​​

Vi skal være en tilrettelegger for erfaringsutveksling og kompetanseheving, samt motivere og inspirere innlandsbedrifter til å gå fra ord til handling med sine ideer, prosjekter og strategier.

Våre konsepter

TrendInn Talks
Digitalt innhold som produseres og publiseres hver høst. Innholdet lages i samarbeid med traineer og medlemsbedrifter i Trainee Innlandet, og skal inneholde relevante temaer for alle våre medlemsbedrifter.

TrendInn
Workshop for Trainee Innlandets medlemsbedrifter som avholdes hver vår. Tema for workshopen vil variere fra år til år, og velges ut i fra trendene vi ser i samfunnet, og hva våre medlemsbedrifter melder at de har behov for. Workshopen legger til rette for samhandling og erfaringsdeling på tvers av bedriftene.