Årets tema

TrendInn – fra hype til handling, har bærekraft som overordnet tema i 2020-2022 – der fokuset særlig er på bærekraftsmål nr. 17, som omhandler samarbeid om å nå bærekraftsmålene på tvers av virksomheter og bransjer.  

Mange virksomheter sliter i dag med å komme i gang med bærekraftsstrategier fordi det ikke alltid er lett å konkretisere tiltak man skal forplikte seg til, eller komme på nye prosjekter man skal satse på som har en bærekraftig profil. Ofte kan bærekraft bli et “hypeord” som man skriver inn i sine strategier og rutiner uten at det egentlig har en forankring eller reell innvirkning i virksomhetens system og kultur.

TrendInn setter fokus på denne utfordringen gjennom en dialogbasert møtearena, der innlandsbedrifter og traineene i Trainee Innlandet deler sine erfaringer, tanker, ideer, samt stiller hverandre spørsmål om bærekraft. Målet er at dette skal inspirere og motivere bedriftene til å gå “fra ord til handling” – eller «fra hype til handling» med sine bærekraftsmål i egen drift.

For spørsmålet mange stiller seg er ikke bare hvordan kan vi i vår bransje bidra til et grønnere skifte – men hvordan kan vi gjøre det og samtidig ha en solid og stabil vekst? Kan vi tjene på å gå fra ord til handling? Og hvordan gjør vi det?

Les mer...