I slutten av mai 2022 samlet 14 innlandsbedrifter seg i mjøstårnet for en workshop om bærekraftskommunikasjon arrangert av TrendInn. Det var stor etterspørsel om å få delta og det ble nesten en dobling i antall deltakere fra i fjor.

TrendInn samlet 14 av de 52 medlemsbedriftene i Trainee Innlandet under samme tak for å samarbeide om å øke kompetanse på bærekraftskommunikasjon 31. mai. Programmet bestod av en 3 timers workshop med ulike oppgaver som skulle løses innad og ble diskutert mellom bedriftene så de kunne høste av hverandres erfaringer. Hele programmet ble utarbeidet av traineer i Trainee Innlandet, en prosess gruppen jobbet med i flere måneder i forkant av arrangementet.

TrendInn er en plattform laget av traineer i traineeprogrammet Trainee Innlandet som synliggjør og løfter arbeidet som TIs medlemsbedrifter og traineer gjør gjennom digitale kanaler, foredrag og workshoper. Målet med plattformen er å være en tilrettelegger for erfaringsutveksling og kompetanseheving, i tillegg til å motivere og inspirere innlandsbedrifter til å gå fra ord til handling med sine ideer, prosjekter og strategier. De siste to årene har Trainee Innlandet jobbet med å øke bærekraftskompetanse i Innlandet gjennom TrendInn og bærekraftstraineene. Det er et tilbud som medlemsbedriftene nyter godt av.

Ingen enkeltpersoner, enkeltbedrifter, eller enkeltbransjer kan stå for det grønne skiftet alene. Vi er avhengig av samarbeid på tvers av fagretninger, virksomheter og bransjer – og da er vi avhengig av møteplasser som dette. Deltakerne på workshopen representerer de største bedriftene i Innlandet og har en stor påvirkningskraft som rollemodeller og standardsettere for det øvrige næringslivet i Innlandet.

Asgaut Holm, prosjektleder for TrendInn 2022

Artikkelen fortsetter under bildene

Det var stor etterspørsel fra medlemsbedriftene om å få delta. Det tok få dager før workshopen var fullbooket. Det ble derfor åpnet opp for at ytterligere 4 bedrifter fikk delta, og lokalet var da fullpakket. Bedrifter fra ulike bransjer og ulike deler av Innlandet samarbeidet om å finne gode løsninger på deres utfordringer med bærekraftskommunikasjon. Det var nesten dobbelt så mange deltakere som på fjorårets workshop på domkirkeodden, noe som peker mot at dette er et svært relevant tema for medlemsbedriftene.

Deltakerne på workshopen var: Ikomm, Curida, Nammo, Østlandet Gjenvinning, BoligPartner, Hias IKS, Eidsiva, BDO, Geno, Glommen Mjøsen Skog, Hexagon Ragasco, K.A.Rasmussen, Moelven Industrier og GLØR IKS.