Ved utgangen av mai 2023 ble TrendInn’s tredje workshop arrangert. Denne gangen med et nytt tema; Målrettet endring. Bakgrunnen for temaet var at vi observerer en trend hvor mange unge trekker til storbyene, og vi ville bidra til å gjøre Innlandet til en mer attraktiv region.

Workshopen foregikk på Arena 17 på Lillehammer – en arena for nettopp samhandling. Totalt 14 medlemsbedrifter deltok, og de fikk mulighet til å dele både problemstillinger og erfaringer med hverandre.

Programmet bestod av en 3 timers workshop med ulike oppgaver som skulle løses innad og ble diskutert mellom bedriftene så de kunne høste av hverandres erfaringer. Hele programmet ble utarbeidet av traineer i Trainee Innlandet, en prosess gruppen jobbet med i flere måneder i forkant av arrangementet.

Takk til alle som møtte opp og bidro til å gjøre dette til en morsom og givende dag!