Luke 1: Faktabasert bærekraft -Hexagon Ragasco

Hexagon Ragasco er en verdensledende produsent av kompositt-gassbeholdere til LPG (liquified petroleum gas), med mer enn 20 millioner beholdere i bruk verden over. Selskapet har jobbet strategisk med LCA i flere år, og fikk i 2020 publisert sin første EPD for produktfasen.  

Luke 2: EUs taksonomi og samarbeid – Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier

Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank1 Østlandet, presenterer EUs taksonomi. Vi blir også kjent med Gunnar Aakrann Eek, CFO i Glommen Mjøsen Skog SA og Rune Andersen, direktør for finans og bærekraft i Moelven Industrier ASA. Bedriftene samarbeider om hvordan de skal angripe EU Taksonomi hvor de får bistand fra sine traineer, Karoline Kjos-Nordli og Marianne Jevne Berge.

Luke 3: Bærekraftig matproduksjon – Graminor

GENEinnovate er et samarbeidsprosjekt med blant annet de norske avlsorganisasjonene Graminor, Geno, Norsvin og AquaGen sammen med NMBU og Bioteknologirådet. Målet er å øke kompetansen innen genredigeringsteknologi på planter, kyr, svin og fisk i Norge.

Luke 4: Resirkula; avfallssortering, gjenvinning og ombruk – Sirkula

Resirkula er avfallsselskapet Sirkulas ombruks-konsept. Det er et butikksenter som drives av selvstendig næringsdrivende med fokus på gjøre det lettere for forbrukere å ta miljøvennlige valg som bidrar til å minske avfallet og øke gjenbruket.

Ønsker du å se fjorårets TrendInn Talks, finner du dette her.