Deltagere

Kristoffer Grøv bilde
Kristoffer Grøv

Trainee, Sirkula, HIAS & Gjermundshaug gruppen

Kristoffer Grøv har jobbet med kartlegging av verdikjeder og markedsmuligheter til mineralet Struvitt for Hias. Målet med kartleggingsprosjektet er å levere bærekraftige VA-løsninger, skape en sirkulærøkonomisk tankegang i VA-bransjen, øke inntekter fra ressurser i avløpet, samt utvikle, selge og markedsføre lønnsomme produkter.

Inga Sørensen

Trainee, BDO

Inga jobber primært med kunnskapsheving internt i BDO og som rådgiver på kundeprosjekter. BDO rådgir flere kunder som vil ha bærekraft som en vesentlig del av sin strategi og utviklingsplan. Hun mener bærekraftsarbeid kommer til å gi betydelige konkurransefortrinn for bedrifter som hevder seg innenfor bærekraftsegmentet, og poengterer at bevisstgjøring og involvering av de ansatte er en viktig faktor for å lykkes.

Emilie H. Braathen

Trainee, INNSIKT

Emilie er prosjektleder for det strategiske samarbeidet INNSIKT, som omfatter fem bedrifter (GLØR IKS, Horisont Miljøpark IKS, HRA AS, Sirkula IKS og SØIR IKS). Samarbeidet har fokus på bærekraftig forretningsutvikling, digitalisering, kommunikasjon, samfunnsansvar og sirkulær økonomi. Samt hvordan avfallsbedriftene felles kan skape løsninger og INNSIKT for å oppnå de nasjonale og internasjonale målene om bærekraft.


Galleri