Høsten 2022 prøvde TrendInn-teamet seg for første gang på produksjon av podcast. Overordnet tema var “målrettet endring”, og det ble produsert tre podcast-episoder. Episodene finner du under.


TrendInn Talks – Episode 1

Tema: Arbeidskultur og mangfold på arbeidsplassen

TrendInn Talks – Episode 2

Tema: Hvordan tenke annerledes rundt rekruttering og kompetanse i et arbeidsmarked under press?

TrendInn Talks – Episode 3

Tema: Hvordan kan kultur hjelpe med å oppnå målrettet endring?  

Fjorårets TrendInn Talks kan du se her.